Korzystanie z Serwisu

I. Postanowienia ogólne 

 

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem oraz www.kuzdrowiu.com.pl

 

1.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

1.3. Sklep internetowy, działający pod adresem  www.kuzdrowiu.com.pl prowadzony jest przez firmę Dermesa.c. Jadwiga Wolska, Grzegorz Wolski ul. Modlińska 161, 05-135 Wieliszew już od 2004 r. NIP: 536-173-63-92 . Firma wpisana do ewidencji o działalności gospodarczej pod numerami współwłaścicieli Wolska Jadwiga nr 4596 oraz Grzegorz Wolski nr 5103 wydanych przez Wójta Gminy Wieliszew. Regon 015570970.

 

1.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

 

a.) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

 

b.) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

 

c.) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

 

 1.5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu.

 

II. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego 

 

2.1. Zamówienia realizowane są wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest podanie przy składaniu zamówienia danych niezbędnych do jego realizacji ( pola obowiązkowe oznaczone są znakiem *):

- imię i nazwisko
- adres zamieszkania
- kod pocztowy i miejscowość
- adres e-mail
- numer telefonu

Pozostałe pola są opcjonalne.
Sklep może odmówić realizacji zamówienia, gdy dane w obowiązkowych polach są niepełne, lub nie udało się potwierdzić tożsamości klienta. Dowodem, na to że zamówienie zostało przyjęte jest otrzymanie e-maila z pełnym opisem zamówienia na podany przez zamawiającego e-mail. 

 

2.2. W celu łatwiejszego dostępu do naszego sklepu, zwłaszcza przy ponownych zakupach umożliwiliśmy rejestrację klienta. Przy następnych zamówieniach wystarczy zalogować się do sklepu przy użyciu wymyślonego przez Klienta loginu i hasła. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu. Po takiej rejestracji Klient ma dostęp do historii swoich zamówień on-line, może sprawdzić status swojego zamówienia, administrować swoimi danymi podanymi przy rejestracji oraz w każdej chwili ma możliwość usunięcia zarejestrowanego konta.

 

2.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe. Szczegółowe informacje dotyczące polityki prywatności i ochrony danych osobowych znajda Państwo pod adresem https://www.kuzdrowiu.com.pl/privacy.php

 

2.4. Prowadzący sklep www.kuzdrowiu.com.pl może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

 

a.) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

 

b.) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

 

c.) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez prowadzącego sklep  sklep www.kuzdrowiu.com.pl za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię prowadzącego sklep lub www.kuzdrowiu.com.pl

 

2.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody prowadzącego sklep www.kuzdrowiu.com.pl.

 

2.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa sklepu i danych sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług.

 

III. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 

3.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową  www.kuzdrowiu.com.pl, dokonać wyboru produktów podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

 

3.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

 

3.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Potwierdź zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

 

Po naciśnięciu przycisku "Potwierdź Zamówienie"  zostaje zawarta umowa a klient otrzyma na e-maila podanego w zamówieniu szczegóły złożonego zamówienia:

 

a.) Numer zamówienia (który należy podać w tytule przelewu jeżeli taka forma została wybrana)

 

b.) Adres zamawiającego oraz adres dostawy  

c.) ilości, nazwy produktów, ceny, 

d.) wybranej metody płatności,  

e.) wybranego sposobu dostawy,  

f.) oraz danych do przelewu, danych firmy prowadzącej www.kuzdrowiu.com.pl a także innych informacji niezbędnych przy realizacji zamówienia. 

 

3.5. Zamówienie zostaje wysłane w dwóch identycznych egzemplarzach droga mailową do nas oraz do klienta (po naciśnięciu przycisku "Potwierdź Zamówienie”

 

3.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z prowadzącym  sklep www.kuzdrowiu.com.pl umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

 

3.7. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

 

3.8. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

3.9. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a kuzdrowiu.com.pl dotycząca zakupu danego produktu w www.kuzdrowiu.com.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w kuzdrowiu.com.pl jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest siedziba firmy Dermesa s.c. w której można odebrać produkty osobiście.

 

IV. Dostawa 

 

4.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

 

4.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską.  Dokładne koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia. 

 

4.3. Czas dostawy uzależniony jest od wyboru dostawcy i jest to dokonywane przez Klienta w trakcie składania zamówienia (paczki wysyłamy za Pomocą firmy kurierskiej DHL)

Dokładamy wszelkich starań, aby zamówione produkty dotarły do Państwa szybko i bezpiecznie. Paczki wysyłamy zazwyczaj w ciągu 1-2 dni roboczych (po zaksięgowaniu wpłaty na konto lub informacji o płatności przy odbiorze). 

W szczególnych przypadkach czas ten może ulec wydłużeniu z przyczyn losowych  (lub np. w przypadku mrozów poniżej 20 stopni lub upałów powyżej 30 stopni - w celu zapewnienia bezpieczeństwa i jakości produktów wszystkie przesyłki są wtedy wstrzymane). W każdych z tych przyczyn Klient zostanie poinformowany możliwie w jak najkrótszym czasie mailem lub telefonicznie lub na stronie głównej sklepu będzie widniała taka informacja 

Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + czas dostawy.  

4.3b Paczki wysyłane są firmą kurierską DHL. Dostawa w godzinach 9-17- ta (nie ma możliwości nakazania kurierowi dostawy o konkretnej godzinie). Jeżeli klient podał nr telefonu, email - poza informacją sms i email o nadaniu paczki kurier będzie kontaktował się telefonicznie przed dostawą.   Klient dodatkowo może podać drugi adres (wyłącznie do sąsiada), aby kurier w przypadku nie zastania klienta mógł pozostawić paczkę u sąsiada.
 

4.3c. Możliwe jest przekierowanie paczki do ponad 15000 punktów Żabka, Inmedio, Kaufland, Lewiatan,Stokrotka, LIDL, stacje Shell (przekierować można w dniu nadania paczki).
Zlecenie dostawy do w/w punktów odbioru można zaznaczyć w trakcie składania zamówienia postępując zgodnie z wyświetlanymi informacjami (wpisując adres Punktu Odbioru Paczki  tzw. POP w polu "Twoje Uwagi.."). Paczki skierowane do DHL POP należy odebrać w ciągu 3 dni.

4.3. d. W przypadku nieobecności adresata pod adresem doręczenia, awizowane przesyłki z usługą "ZA POBRANIEM"  będą kierowane do pobliskiego Punktu DHL POP (czyli Żabka, Inmedio, Kaufland, Lewiatan,Stokrotka, LIDL, stacje Shell. Otrzymają Państwo powiadomienia SMS, zawierające powód przekierowania, dokładny adres najbliższego punktu oraz numer przesyłki, kod PIN  i termin do odbioru paczki.

Paczkę należy odebrać w ciągu 3 dni z Punktu DHL POP.

4.3. e. W przypadku nieodebrania paczki z winy odbiorcy produkty oczekują w siedzibie firmy na odbiór  przez 7 dni. Po tym czasie,(jeżeli została wykonana przedpłata) pieniądze zostają niezwłocznie zwrócone po potraceniu kosztów dostawy i powrotu paczki do naszej firmy.WAŻNE: W przypadku nieodebrania paczki z winy odbiorcy produktu Sok z pokrzywy z miodem i żurawiną 500ml (jest to produkt wrażliwy z krótką datą). Kupujący pokrywa koszty przesyłki uwzględniające również zwrot; magazynowanie towaru; zamówiony towar. Produkt można odebrać w siedzibie firmy. Po 7 dniach, jeżeli nie zostanie odebrany zostaje zutylizowany (nie jest on ponownie wprowadzany do sprzedaży!).
 4.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej .

V. Ceny i metody płatności 

5.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.

5.2. Klient ma możliwość zapłacenia za zamówione produkty: 

a) tradycyjnym przelewem na konto bankowe. 

b) gotówką u kuriera w momencie odbioru. (Proszę przygotować odpowiednią kwotę dla kuriera, gdyż kurier nie ma obowiązku mieć przy sobie pieniądze do wydawania reszty).

c) gotówką w siedzibie firmy.

d) szybkim i bezpiecznym przelewem za pomocą operatora płatności TPAY  - (płatności widoczne są natychmiast po ich dokonaniu). Płatności on-line w sklepie internetowym www.kuzdrowiu.com.pl są dokonywane za pośrednictwem Krajowy Integrator Płatności S.A, który gwarantuje bezpieczeństwo płatności w ramach platformy tpay.com.

5.3 Na wpłynięcie wpłaty od dokonania zamówienia czekamy 7 dni od dnia złożenia zamówienia. W przypadku braku zaksięgowania wpłaty po tym czasie zamówienie zostaje anulowane.  

Rabaty i Promocje na stronie sklepu.

5.4. Rabaty udzielane w sklepie dotyczą wyłącznie produktów (rabaty nie obejmują kosztów wysyłki).

- Rabaty obowiązują w ściśle określonych przedziałach czasowych widocznych na banerach promocyjnych na stronie głównej sklepu. Rabaty obejmują tylko te zamówienia, które zostały złożone w okresie promocyjnym widniejącym na banerze na stronie głównej sklepu.

- Wszystkie rabaty są automatycznie naliczane w sklepie i są wyszczególnione i widoczne podczas składania zamówienia oraz w mailu potwierdzającym złożone zamówienie.
 

VI. Paragony i faktury

 

Do każdego zamówienia dołączany jest paragon lub na życzenie faktura VAT. Podczas składania zamówienia należy zaznaczyć opcję czy ma być wystawiona faktura czy paragon. Od 1.1.2020 r zgodnie z prawem, jeżeli podczas składania zamówienia nie zostanie zaznaczona opcja FAKTURA VAT (i zostanie wystawiony paragon) nie będzie można wystawić już faktury VAT. Dlatego firmy prosimy o uważne wypełnienie zamówień.
 

VII Dane do przelewu


Dermesa s.c. 

ul.Modlińska 161 

05-135 Wieliszew

Bank: Santander Bank

nr konta: 62 1500 1070 1210 7009 3566 0000 


 

VIII. Reklamacje i uprawnienie do odstąpienia od umowy

1.0. Produkty oferowane w sklepie internetowym są zgodne z umową w rozumieniu art. 43b ust. 1 i 2 ustawy o prawach konsumenta.

1.0a. Odpowiedzi na reklamacje udzielane są w ciągu 14 dni zgodnie  i w formie przedstawionym w  art. 7a ustawy o prawach konsumenta.

1.1 Zgodnie obowiązującą  USTAWĄ z dnia 30 maja 2014 r.   o prawach konsumenta klient ma 14 dni od dnia doręczenia na zwrot zakupionych produktów bez podania przyczyny (z zachowaniem restrykcji dotyczących produktów leczniczych i wyrobów medycznych) Jeżeli chcesz to zrobić należy  wypełnić dokument na wzór załącznika nr 1 znajdującego się punkcie 1.5 (poniżej).  Koszt odesłania produktów zgodnie z Ustawa ponosi Kupujący.

- Sok z pokrzywy z miodem i żurawiną 500ml nie podlega odstąpieniu od umowy na podstawie  art. 38 p.4 Dz.U 2019.0.134

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Wraz ze zwracanymi produktami należy dołączyć dowód zakupu.

 

 1.2 Jednocześnie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie warunków wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza (Dz.U. z 2008r. Nr 60, poz. 374) istnieje możliwość zwrotu produktu leczniczego w ciągu 10 dni.

 

1.3 Produkty lecznicze i wyroby medyczne mogą być zwracane wyłącznie z powodu wady jakościowej lub niewłaściwego ich wydania zgodnie z art. 96 ust.6 ustawy z dnia 6.09.2011r. Prawo Farmaceutyczne(t.j. Dz.U. z 2008 r Nr 45 poz.271 z późniejszymi zmianami).

 

1.4 Wraz ze zwracanym produktem należy dołączyć dowód zakupu. Zwrot należności za zwrócone towary   nastąpi w terminie do 14 dni od otrzymania wypełnionego formularza odstąpienia od umowy wraz z produktami i dowodem zakupu.

 

 UWAGA!

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

 

1)   o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

 

2)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 

3)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia ( w naszym sklepie jest to Sok z pokrzywy z miodem i żurawiną 500ml);

 

4)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 

5)   w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 

1.5 Załącznik nr 1
 FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(wzór formularza należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Dermesa s.c.
Jadwiga Wolska, Grzegorz Wolski
ul.Modlińska 161, 05-135 Wieliszew
tel.: 22 782-23-20
e-mail: info@kuzdrowiu.com.pl


Ja ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów........................................................................................, numer zamówienia............................................................................................
Data zawarcia umowy to................................................., data odbioru ...........................................................................................

 


Imię i nazwisko....................................................................
Adres...................................................................................
Data.....................................................................................

 


 

Wszystkie zwroty należy wysyłać na adres:

Dermesa s.c.
ul.Modlińska 161
05-135 Wieliszew
tel.: 22 782 23 20


Koszty odesłania towaru ponosi Kupujący – nie będą przyjmowane zwroty wysłane do nas za pobraniem 

 

IX. Polityka Ochrony Prywatności

 

1. Firma Dermesa s.c. oraz Sklep przykładają szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. W szczególności zabezpieczamy dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami kuzdrowiu.com.pl jest firma Dermesa s.c.:

 

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością sklepu, w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach  kuzdrowiu.com.pl (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.

 

3. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne

 

4. Klienci mogą przeglądać www.kuzdrowiu.com.pl oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.

 

5. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w kuzdrowiu.com.pl  oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki.

6. Dermesa s.c. oraz Sklep zapewniają realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie 

7. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje: prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych, prawo uzyskania kopii danych; prawo do żądania sprostowania, prawo do usunięcia danych; prawo do ograniczenia przetwarzania; prawo do przenoszenia danych; prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych; prawo wycofania zgody, prawo do skargi.

X. Wystawianie opinii o produktach (aktualizacja 28.05.2022r).

Zgodnie z najnowszą  (wchodzącą w życie 28.05.20022r) Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2161 z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 98/6/WE, 2005/29/WE oraz 2011/83/UE w odniesieniu do lepszego egzekwowania i unowocześnienia unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumenta (tzw. dyrektywa Omnibus). wszystkie opinie umieszczone w sklepach internetowych muszą być prawdziwe i zweryfikowane pod tym kątem.

1. Opinie/recenzje o produktach mogą być umieszczone na stronie sklepu www.kuzdrowiu.com.pl wyłącznie po sprawdzeniu przez administrację sklepu czy osoba która wystawia opinie nie jest fikcyjnym klientem, i czy rzeczywiście dokonała zakupu produktu do którego wystawia opinie.

2. W celu wystawienia opinii o produkcie należy w odpowiednich polach wpisać:

- imię (jeżeli klient jest zalogowany w sklepie to pole zostanie uzupełnione automatycznie),
- numer zamówienia, które zostało zrealizowane i klient chce wystawić opinie do produktów w nim się znajdujących (to pole jest widocznie wyłącznie dla administratora sklepu w celu weryfikacji autentyczności opinii!).

- miejscowość

- wpisać opinie/recenzję do zakupionego produktu

- zaznaczyć odpowiednią ilość gwiazdek wskazujących zadowolenie z zakupu.

3. Wystawiona recenzja zostanie opublikowana po zweryfikowaniu jej autentyczności.

4. Opinie które zawierają treści niedozwolone w Polskim prawie, obrażające uczucia innych osób, zawierające wulgaryzmy lub nie dotyczące produktu, który jest recenzowany nie zostaną opublikowane.

5. Administrator sklepu może edytować treść wyłącznie w celu dokonania w niej odpowiedzi na zadane w niej pytanie (bez zmiany samej treści opinii)  lub ew poprawienia pisowni na prośbę klienta, który ją wystawił.

 

XI. Postanowienia końcowe

 

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy prowadzącym sklep www.kuzdrowiu.com.pl a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. 
 


 

 

 • Twój koszyk jest pusty
 • Wysyłamy kurierem DHL

 • DHL Dermesa
 • - Telefon kuriera przed dostawą

  - Powiadomienie SMS oraz email o paczce

  - Możliwy odbiór paczki w ponad 18000 punktów: Żabce, LIDLu, Inmedio, Kaufland, Lewiatan, Stokrotka, sklepach ABC, stacjach Shell. Paczkę należy odebrać z Punktu max. w ciagu 3 dni.


 • Koszty wysyłki:

 • - od 15 zł do punktu Żabka,Lidl itp.
 • - 18 zł przy wpłacie na konto
 • - 23 zł przy pobraniu u kuriera